Adam Kleczewski

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest D.M.P. PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ulicy Serwituty 23 w Warszawie 02-233

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, kontaktowych, a także w związku z realizacją umów, na podstawie art. 6 ust. 1 RODO
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszelkie podmioty współpracujące z administratorem danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów oraz roszczeń z nich wynikających.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, administrator danych zaniecha z Państwem kontaktu oraz nie będzie realizował umów na Państwa rzecz.
  7. Bardzo prosimy o zapoznanie się również z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Zakładki z informacjami znajdują się w części dolnej strony.