Adam Kleczewski

Adam Kleczewski

Budownictwo-Wdrożenia-Formalności-Realizacje-Szkolenia-Ekspertyzy

 
Dzień dobry Państwu.

W obszarze branży budownictwa i branży nieruchomości – zawodowo jako Inwestor Zastępczy wyręczam Inwestorów we wszelkich czynnościach związanych z organizacją czy zarządzaniem procesem. Dotyczy to spraw formalno – prawnych, organizacyjnych, projektowych i realizacyjnych.

Jestem twórcą lub współtwórcą między innymi tylko takich projektów jak np. : Instytut Budownictwa Optymalnego, Akademia Budowy Domu, Polskie Forum Budowlane. Jestem Członkiem Zarządu najstarszego w Polsce stowarzyszenia branżowego.

W pakiecie oferuję autorskie, dedykowane programy organizacyjne, dostęp do uprawnionej zawodowo kadry specjalistycznej oraz  dostęp do optymalnych technologii i najlepszych rozwiązań technicznych.

Wspólnie z zespołem specjalistów  analizuję i doradzam oraz bezpiecznie przeprowadzam Inwestorów przez proces realizacji inwestycji w pełnym zakresie czynności.

Oferta moja kierowana jest również do firm branżowych oraz inwestorów instytucjonalnych .

 

Więcej o mnie poniżej …

Biogram

Notka biograficzna – aktualizacja 2023 r .

Adam Kleczewski ur.1971 r.

Zawodowo specjalizuje się w organizacji i zarządzaniu projektami  na zlecenie np.  przy organizacji  kompleksowego procesu projektowo – budowlanego oraz wdrożeń z zastosowaniem rozwiązań i technologii zweryfikowanych (uzasadnionych dla klientów indywidualnych jak i dla przedsiębiorstw).

Prowadzi kompleksowe doradztwo inwestycyjne związane z zagadnieniami formalnymi i projektowo-technologicznymi, materiałoznawstwem oraz z  zagadnieniami prawnymi oraz z  instrumentami finansowania – mającymi zastosowanie przy organizacji i realizacji budowlanego procesu inwestycyjnego.

 

Zajmuje się kompleksową organizacją inwestycji za Inwestora w oparciu o przyjęte ścisłe założenia formalne – prawne – technologiczne, budżetowe oraz ekonomiczne.

 

Zajmuje się wdrożeniami dla produktów oraz technologii i szeroko pojmowaną optymalizacją procesów.

 

 

Zainteresowania i specjalizacje

 

Zarządzanie projektami, proces inwestycyjny, budownictwo efektywne, materiałoznawstwo i materiały niskoprzetworzone, trwałość parametrów, komfort budynków, środowisko w budynkach, uzasadnione technologie (i konstrukcje), ekonomia w budownictwie, zasoby naturalne, budowa dystrybucji, wdrożenia, optymalizacja w procesach inwestycyjnych, prawo, synergia, fuzje, kooperacja, struktury sprzedażowe …

 

Funkcje

 

 • Zarząd grupa D.M.P. od 2004 r. Inwestor Zastępczy | Biuro Projektowe | Generalny Wykonawca | Zarządzanie Projektami | Broker Technologiczny – w kategoriach obecnie : budynki zeroenergetyczne, instalacje grzewcze, energia odnawialna, urządzenia grzewcze.
 • Managing Director for Europe od 2010 r.  – Keramikplatte – panel ceramiczny. Budynki Zeroenergetyczne komponowane z niskoprzetworzonych materiałów trwałych.
 • Członek Zarządu od 2016 r. | Członek od 2010 r.– Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów | PSBD 94
 • Członek Założyciel od 2018 r. – Akademia Budowy Domu
 • Założyciel od 2011 r. – Instytut Budownictwa Modułowego / obecnie Instytut Budownictwa Optymalnego
 • Pełnomocnik /Administrator od 2011 r. – Polskie Forum Budowlane

 


Z branżą architektoniczną, projektowo-budowlaną i wyposażenia wnętrz związany zawodowo od 1993 roku.

 

Studiował na Politechnice Poznańskiej, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi na kierunkach Konstrukcje Budowlane oraz Zarządzanie.

Posiada 30-letnie doświadczenie w organizacji i zarządzaniu w procesach inwestycyjnych i budowlanych – przy budowie szpitali, oczyszczalni ścieków miejskich, szkół, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych, ale także w zakresie organizacji wdrożeń i sprzedaży produktów oraz technologii.

 

 • Twórca znamiennej, opatentowanej technologii ściany/przegrody konstrukcyjnej panelowej – ceramicznej, przeznaczonej do projektowania i sprawnego budowania ekologicznych budynków zero – i plus energetycznych, projektowanych na bazie trwałych materiałów niskoprzetworzonych.
 • Posiada doświadczenie zdobyte na stanowiskach kierowniczych w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, na wielu płaszczyznach procesu zarządzania jako pełnomocnik, konsultant czy członek zarządu.
 • W Polskim Stowarzyszeniu Budowniczych Domów zajmuje się budownictwem energooszczędnym i występuje w roli eksperta tej kategorii.
 • W Akademii Budowy Domu oraz w Instytucie Budownictwa Optymalnego wraz z kadrą wykładową prowadzi również wykłady dla inwestorów z zakresu organizacji procesów projektowych i procesów wykonawczych.
 • Brał udział w licznych konferencjach krajowych, targach branżowych oraz w panelach dyskusyjnych i wystąpieniach. Wykonuje publikacje i szkolenia z zakresu materiałoznawstwa, składu materiałowego, chemii i fizyki budowlanej oraz technologii.
 • W ostatnich latach zaangażowany w budowę zespołów naukowych-interdyscyplinarnych zajmujących się analizami, ekspertyzami, projektowaniem pełnobranżowym i wykonawstwem, gdzie zrealizowano na dziś znamienne budynki zeroenergetyczne na bazie składowych trwałych materiałów niskoprzetworzonych – o najniższym możliwym zużyciu energii. Znamienna konstrukcja budynków objęta jest 50 letnią gwarancją.

 

 

Cała prezentowana informacja kierowana jest jako oferta i zaproszenie do otwartej współpracy dla biur projektowych, inwestorów instytucjonalnych i inwestorów indywidualnych.

 

Zaproszenie dotyczy ofert związanych z obsługą procesu inwestycji:

 • Prowadzenia wszelkich zagadnień formalnych, analiz, weryfikacji i ekspertyz.
 • Analiz możliwości zabudowy działek i analiz możliwości uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Ekspertyz budynków istniejących i analiz realizacyjnych dla budynków planowanych.
 • Projektowania oraz kompleksowej realizacji budów, remontów i termomodernizacji.
 • Opracowań dla planowania, weryfikacji i realizacji budynków użyteczności publicznej, biurowców, osiedli mieszkaniowych oraz domów jednorodzinnych.
 • Kompleksowych rozwiązań dla realizacji nowych budynków zeroenergetycznych z materiałów niskoprzetworzonych.
 • Wycen i pośrednictwa w handlu nieruchomościami.
 • Organizacji procesów sprzedażowych i zakupowych w nieruchomościach.

 

Wszystko to z dużym naciskiem na stosowanie materiałów niskoprzetworzonych i komponowanych indywidualnie instalacji.

Wszystko to również z procesem pełnego wsparcia merytorycznego w autorskich, doskonalonych przez lata, najlepszych formułach współpracy.

Zmiana jest stałym elementem życia …  Zmiana powstaje w każdej minucie. Nic nie jest stałe.  Układamy klocki, rozwiązujemy rebusy i zagadki … Takie to są te puzzle  … Być może to my właśnie jesteśmy brakującym elementem Twojego procesu inwestycji.

Zapraszamy.

Projekty

Kanał Youtube

Kontakt